PROJEKT „NOWA PERSPEKTYWA DLA BUR”

nr FERS.01.03-IP.09-0019/23

 
Poznaj wyjątkowe możliwości rozwoju usług dla podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych
Możliwość zakupu rozpoznawalnych na świecie licencji
80% dofinansowania
Inspiracja, wsparcie i dostęp do zaplecza merytorycznego licencjodawców
Jakość materiałów, filmów instruktażowych, plansz i podręczników
Serwis poakredytacyjny merytoryczny, organizacyjny i techniczny
Szansa na wprowadzenie np. zdalnych form usług

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych-
12 442 102,20 PLN 


Łączna wysokość dofinansowania–
10 345 502,20 PLN 


Okres realizacji projektu–
od 01.12.2023r. do 30.09.2026r.
(lub do wyczerpania środków)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie

„Nowa perspektywa dla BUR”

Informacja o możliwości zgłaszania niezgodności dotyczących Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością

 

ODiTK rozpoczął realizację projektu konkurencyjnego "Nowa perspektywa dla BUR” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

W związku z powyższym uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań ODiTK z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą:

 

  • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP)".
  • Mailowo do osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu KPON po stronie ODiTK – Anna Rorzkowska, e-mail: arorzkowska@oditk.pl

 


 

Projekt realizowany jest  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet I Umiejętności Działania 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki oraz współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).